Stig Halvard Dagerman


Stig Halvard Dagerman ble født i 1923. Dagerman er en svensk forfatter som blant annet skrev reportasjer, artikler, film -, teater- og bokanmeldelser samt flere skuespill. Han er en svensk forfatter med et par gjengangertemaer; angst, redsel og skyldfølelse.

Jeg har lest en av hans noveller; ”Att döda ett barn”. Dette er tekst som spiller på, det jeg mener er menneskenes sterkest følelser. Den handler om det alle frykter, nemlig å drepe et barn. Den handler om angsten, redselen og skyldfølelsen. Jeg mener at denne novellen gjenspeiler Dagermans skrivemåte fordi den tar med har med seg alle hans gjengangertemaer.

Nedenfor kan du lese et utdrag fra novellen ”Att döda ett barn”.


Och medan barnet öppnar dörren ropar mannen efter det att skynda på, för båten väntar på stranden och de skall ro så långt ut som de aldrig förut rott. När barnet sedan springer genom trädgården tänker det hela tiden på ån och på båten och på fiskarna som slår och ingen viskar till det att det bara har åtta minuter kvar att leva och att båten skall ligga där den ligger hela den dagen och många andra dagar.
Det är inte långt till Larssons, det är bara tvärs över vägen och medan barnet springer över vägen, far den lilla blå bilen in i den andra byn.

Kilder: http://www.snl.no/Stig_Dagerman

Her kan du se en kortfilm basert på Stig Dagermans novelle, ta deg tid til å se den, den er veldig bra :)

http://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864