Sigrid Undset

180px-Sigrid_Undset_young.jpg

Sigrid Undset ble født 20. mai 1882 i Danmark. Hennes far, den kjente arkeologen Ingvald Undset, var norsk mens hennes mor, Charlotte Undset var dansk. Da Sigrid var to år flyttet de til Oslo, da Kristiania. Hun døde på Lillehammer sykehus 10. juni 1949.

Hun var mor om dagen og forfatter om natten. Hennes far døde da hun var elleve år, men moren ville at hun skulle fortsette å gå på skole. Men Sigrid visste at moren hadde dårlig råd, og valgte derfor å gå handelsskolen, og fikk jobben som kontordame da hun var 17 år gammel. Hun var naturalist, dvs at hun var opptatt av de store samfunnsendringene, men hun var også samfunnskritisk, med enkeltmennesket i fokus.

Tidlig sendte hun romaner til Gyldendal forlag, men direktøren sa ” Forsøk Dem ikke mer paa historiske romaner. Det kan De ikke”. Dette tok han kraftig feil i da Sigrid skrev mange kjente romaner og ble fort verdenskjent. Hennes første roman,
Fru Marta Oulie, kom ut i 1907, men hennes virkelige gjennombrudd var romanen Jenny i 1911. Hun skrev 20 romaner, i tillegg til noveller, essay, taler, dikt, innlegg, barnelitteratur og artikler.

Hun mente at kvinnenes rolle først og fremst var å være husfrue og en god mor, noe som vistes godt i romanene hun skrev. Handlinga i romanene hadde utgangspunkt i historiske rammer. Sigrid tok også opp kvinners konflikter mellom regler i samfunnet og plikter ovenfor Gud og seg selv.

Undset`s mest kjente roman er triologien
Kristin Lavransdatter, som hun fikk Nobels litteraturpris for i 1928. Hun var tredje kjente forfatter som mottok denne prisen etter Bjørnson og Hamsun. Hun var dermed den første kvinnen som mottok prisen.
Kristin Lavransdatter handler naturlig nok om Kristins liv, fra vugge til grav. Kristins liv er delt inn i tre bøker, Kransen som kom ut i 1920, Husfrue i 1921 og Korset året etter. Ved å lese triologien, følger vi henne gjennom de utfordringene hun møter.

Sigrid Undset var en så viktig forfatter at hun har havnet på den Norske femhundre- lappen.

image.jpg


Kilder:
- http://no.wikipedia.org/wiki/Sigrid_Undset
- Forlesing i klassen

- http://www.imgs.no/image.php?src=3535