Samuel Beckett
Samuel Barclay Beckett ble født den 13. april 1906, og døde den 22.desember 1989.
Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Samuel_Beckett