braatenoskar.jpg
braatenoskar.jpg


Oskar Braaten (nyrealismen)

Oskar Braaten blir ofte kalt arbeiderklassens dikter. Han skildret industriarbeidermiljøet og livet rundt fabrikkene ved Akerselva og på Oslos Østkant. Fortellingene hans handler om oppvekstmiljøet og livsvilkårene til fattige unge mennesker, og han skildrer medmenneskeligheten og varmen i miljøet. Fordi han skildrer et betstemt miljø og et bestemt sted, kan diktningen hans kalles "Heimstaddiktining". Den mest kjente romenen hans "Ulvehiet" (1919), er fra livet i "gråbeingårdene" - arbeidernes leiegårder. Han vokste selv opp i en av disse leiegårdene på Sagene i Oslo og var en del av arbeiderklassen. Braaten debuterte med romanen "Kammerset" i 1917. Han var populær i sin samtid, og skuespillene hans blir fremdeles oppført. (Kilde: Kontekst, Tekster 1).


Her kan du se klipp fra filmatiseringen (musical) "Ungen"