Maksim Gorkij

Maksim Gorkij født 16. mars (juliansk kalender 28. mars 1868) Hans egentlige navn var Aleksej Pesjkov. Han var en russisk forfatter og var også politisk aktivist, regnes som grunnlegger av sosialrealismen.

Rundt 9 årsalderen ble Gorkij enebarn og vokste opp sammen med bestemoren som var en god historieforteller. Da bestemoren døde, prøvde han å ta selvmord i 1887 og han reiste rundt i Russland i fem år. det dukket opp jobber som han tok samtidig som han samlet inntrykk til bøkene han senere skulle utgi.
I 1892 debuterte med fortellingen
Makar Tsjudra som betyr ”Den bitre”
1899 skrev han romanen Forma Gordejev

I oktober 1921 flyttet Gorkij til Italia på grunn av dårlig helse og han hadde i tillegg tuberkulose. En av gatene i Moskva sentrum (Tverskaja) er oppkalt etter han, en herregård i Moskva (Gorkij – museum), fornøyelsespark og hans fødeby er også kalt opp etter han. Verdens største fly på 30-tallet Tupolev ANT-20 og fikk navnet ”Maxim Gorky”. T. S Hamburg / Maxim Gorkiy 1969 har også fått hans navn. I 1933 ga Gorkij ut boken om kanalen mellom Kvitsjøen og Østersjøen som ble presentert som et eksempel på tidligere folkefiender som har blitt rehabilitert på en vellykket måte. Gorkij døde i juni 1936 under mistenkelige omstendigheter. I 1899 skrev han romanen Forma Gordejev


Kilder:* http://www.snl.no/Maksim_Gorkij
*http://no.wikipedia.org/wiki/Maksim_Gorkij
*http://images.google.no/imgres?imgurl=http://www.nonsolobiografie.it/personaggi/primopiano_maksim_gorkij.jpg&imgrefurl=http://www.nonsolobiografie.it/biografia_maksim_gorkij.html&usg=__1ys9ppaq6dzXSACcwcZhP6L5384=&h=248&w=280&sz=8&hl=no&start=5&um=1&itbs=1&tbnid=YnFqTm0qEfh17M:&tbnh=101&tbnw=114&prev=/images%3Fq%3Dmaksim%2Bgorkij%26um%3D1%26hl%3Dno%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1