Liv Költzow


Liv Költzow er født 14. januar 1945 i Oslo. Foreldrene heter Oscar Költzow (1899 – 1977) og Else Mathisen (1903 – 2001). Hun har vert gift to ganger, først med forfatteren Espen Haavardsholm deretter med forfatter Kjell Heggelund.Liv Költzow jobber selv som forfatter. Skrivestilen hennes er beskrevet som en blanding av realisme og modernisme.
Hennes debut- samling heter Øyet i treet (1970) og er en samling av korte noveller uten innledning, avslutning eller noe utpreget dramatisk, ytre handling. Likevel er den verdt å lese, fordi du blir fanget i en merkelig atmosfære, som gir deg lyst å lese videre.
Hun har også gitt ut ti andre bøker:


· Hvem bestemmer over Bjørg og Unni? (1972)
· Historien om Eli (1975)
· Løp, mann (1980)
· April/November (1983)
· Hvem har ditt ansikt? (1987)
· Verden forsvinner (1997)
· Den unge Amalie Skram. Et portrett fra det nittende århundre (1992)
· Amalie Skrams verden (1996) sammen med I. Engelstad og Gunnar Staalesen
· Det avbrutte bildet (2002)
· Essays 1975–2004 (2004)

Liv Költzow har mottatt fire priser for verkene hennes:

  • Mads Wiel Nygaards legat (1975)
  • Gyldendals legat (1988)
  • Amalie Skram-prisen (1994)
  • Brageprisen (1997), for Verden forsvinner


Kilder: http://no.wikipedia.org/wiki/Liv_K%C3%B8ltzow, http://www.snl.no/.nbl_biografi/Liv_K%C3%B8ltzow/utdypning, http://www.snl.no/system/images/k/koeltzowliv.jpg, http://www.daria.no/skole/emne/Forfattere/Gunnar_Staalesen/, http://www.aftenposten.no/alex/litterat/forfatte/koltzowl.htm og http://www.snl.no/Liv_K%C3%B8ltzow.