Arnulf Øverland


Arnulf Øverland var en kjent dikter som debuterte allerede i 1911 med diktsamlingen Den ensomme fest. Han skrev tradisjonelt, og var motstander av den moderne diktningen. Diktene skulle i følge han ha fast rim og rytme.

Arnulf var 25 år da første verdenskrig brøt ut, og 56 da andre verdenskrig tok slutt. Naturlig nok vises dette i diktene hans, og særlig de diktene som ble skrevet i mellomkrigstiden og under andre verdenskrig bærer preg av et liv med to kriger. I denne perioden skrev Arnulf motstandsdikt og advarte sine lesere mot nazismen, som økte og spredde seg i Europa.

external image oeverland_arnulf_articleimage.jpg

Diktene han skrev var under kategorien illegal litteratur og passet seg ikke inn mellom propaganda fra nazistene i aviser og opprop. Arnulf Øverland ble fengslet og satt i konsentrasjonleir i Sachsenhausen. Han snek seg til å skrive dikt i fangenskapet, og da han ble reddet ut av leiren av Røde Kors i april 1945, gav han ut diktsamlingen "Vi overlever alt!"

Arnulf Øverland spilte en viktig rolle under krigen, og mottok en pris for sitt arbeid mot nazistene. Men hans arbeid mot nazistene var ikke det eneste som gjorde han til en viktig mann i Norge, han holdt i tillegg motet til folk oppe, og dette gjorde han i diktene sine.

Kilder:
- http://www.daria.no/skole/?tekst=11097
- Blichfeldt med flere, Tekster 1, Basisbok. Gyldendal Norsk Forlag AS 2006. 1. utgave, 6. opplag.
- http://depesjer.no/var/plain/storage/images/media/nyhetsrelatert/personer/oeverland_arnulf/62508-1-nor-NO/oeverland_arnulf_articleimage.jpg