ALDOS HUXLEY

huxley.jpg


Aldos Huxley ble født i 1894. Han er en britisk forfatter, som skrev blandt annet essays, dikt og romaner. Hans debuterte med diktsamlingen The Burning Wheel i 1916.
external image moz-screenshot-1.png

Romanen ”Vidunderlige nye verden” er den romanen han er mest kjent for i Norge. Her presenterer han en fremtidsvisjon der teknologien har sørget for at alle lever et problemfritt liv, uten noen moralske eller etiske spørsmål. Huxley er redd for at menneskene vil ødelegge for seg selv, på grunn av den stadige tekniske utviklingen. Han stiller spørsmål med forskningen; er den en velsignelse eller en forbanndelse?

Aldos Huxleys verker har et bredt spekter. Han skriver blant annet en del om fremtiden, hvordan vil jorden være etter en atomkrig? (”Ape and Essence”) Han skriver om mystiske gudsopplevelser og har skrevet en studie i massepsykose (The Devils og Lodun).

Aldos Huxley levde og skrev i mellomkrigstiden, noe som gjenspeiles i hans diktning; han skriver ironisk og intellektuelt.Intervju med Huxley: http://www.youtube.com/watch?v=AhHuMNS4tWM


Kilder: http://www.snl.no/Aldous_Huxley
Larsen, Ellen m.f. Kontekst tekster 1 Gyldendal Norske Forlag